• การเข้าลวดบอนไซ

  การเข้าลวดบอนไซ

  บอนไซ ก็เหมือนการย่อธรรมชาติอันยิ่งใหญ่ลงมาสู่กระถางใบน้อย

  แต่ทีนี้วัตถุดิบที่เราได้มาอาจมีบางกิ่งอยู่ไม่ถูกใจเรา หรือ รูปทรงโดนรวมของบอนไซไม่เข้าตาเรา

  เราจึงต้องทำการ ดัด ตัด ตกแต่ง ให้เข้ารูปเข้ารอยเข้าตาเราผู้เป็นคนสร้างสรรค์

  เกริ่นมาซะยาว เข้าเรื่องดีกว่า กระทู้นี้ อยากกจะฝากเรื่องการ เข้าลวด…

  ————————————————————————————

  เริ่มด้วยการพันลวด

  ง่ายที่สุดเลยคือมี 2 ทางคือ พันตามเข็มนาฬิกา กับ พันทวนเข็มนาฬิกา

  ต้องขออภัยจำไม่ได้ว่าต่างกันยังไง แต่ผม พันตามเข็มนาฬิกา เพราะถนัดกว่า

  ระยะห่างของลวด ถ้าห่างเกินไปจะทำให้ไม่มีแรงดัด ชิดเกินไปจะทำให้ต้นไม้เป็นแผลได้

  แล้วระยะแค่ไหนหละที่เรียกพอดี…ก็ทำมุมลวดประมาณ 45 องศา ขึ้นไปเรื่อยๆ พันให้สม่ำเสมอ

  การพันขึ้นกิ่งนั้น เราต้องคิดก่อนว่าจะ ดัดกิ่งนี้ยังไง จะดัดขึ้นหรือดัดลง

  ถ้าดัดขึ้น ให้พันลวดลงใต้กิ่งนั้นๆ เพื่อให้ลวดรองรับตรงโคนกิ่ง

  ถ้าดัดลง ให้พันลวดขึ้นเหนือกิ่งนั้นๆ เพื่อให้ลวดไม่ขวางการดัดกิ่ง

   

  ที่มา

  http://forum.iloveferns.com/

  Published by:
 • คู่มือดูแลบอนไซ ไม่มีหมวดหมู่

  การจัดสวนถาดแบบชื้น

  การจัดสวนถาดแบบชื้น

  การจัดสวนถาดชื้น เป็นการจัดสวนโดยการลอกเลียนแบบธรรมชาติหรือใช้จินตนาการแล้วนำมาจัดลงในถาดหรือภาชนะที่เหมาะสม ส่วนต้นไม้ที่นำมาปลูกต้องควรเป็นต้นไม้ที่ต้องการดูแลและรดน้ำทุกวัน

  การจัดสวนถาดแบบชื้น

  การจัดสวนถาดแบบชื้น

  วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้
          1. ถาดเซรามิกหรือดินเผา
  2. ต้นไม้ในร่ม  เช่น  เฟิร์นผักชี, แพญี่ปุ่น, ราชินีเงิน, กนกนารีบูล, กุหลาบหินใบฝอย เป็นต้น ตอไม้  ขอนไม้
  3. ดินสำหรับปลูก
  4. เปลือกมะพร้าว
  5. หิน  กรวด
  6. ตอไม้  ขอนไม้
  7. ต้นมอส

  การเลือกพันธ์ไม้สำหรับจัดสวนถาด
          พันธ์ไม้สำหรับจัดสวนถาดนิยมใช้ไม้รูปทรง ซึ่งเป็นไม้ต้นที่มีทรวดทรงต้นหรือพุ่มสวยงาม ใช้แทนต้นไม้ใหญ่ได้โดยมากเป็นไม้ดัดไม้แคระ หรือต้นไม้ ใหญ่ที่อายุยังน้อยแต่ทรงพุ่มสวยเหมาะสำหรับนำมาเป็น หลักหรือไม้ประธานในสวนถาดไม้พวกนี้ได้แก่  โมกแคระ
  แก้วแคระ   พุดซ้อนแคระ  ทับทิมแคระ ไทร  หูกระจงแคระ    มะสังดัด   มะนาวเทศ  ชาปัตตาเวีย  ชาฮกเกี้ยน    สนเลื้อย
  โปร่งฟ้า เล็บครุฑ  ปริก ฯลฯ

  ขั้นตอนการจัดทำ
          ขั้นเตรียม
  1. เขียนแปลนหรือเขียนแบบลงบนกระดาษโดยประมาณโดยเขียนขึ้นตามจินตนาการของตนเอง จะทำให้รู้ว่าสวนถาดแบบย่อทิวทัศน์ธรรมชาติที่จัด จะทีรูปร่างทรวดทรงเป็นอย่างไร จะใช้ต้นไม้และหินรูปทรงอย่างไร เพื่อจะได้เตรียมต้นไม้และหินที่จะใช้เป็นองค์ประกอบหลักไว้ล่วงหน้า
  2. เตรียมเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์  ได้แก่  หิน กรวด  กาวแท่งใช้ต่อเชื่อมหิน ขอนไม้   สีฝุ่น มอสส์และต้นไม้ต่าง ๆ
  3. การเตรียมดิน ดินที่ใช้เป็นดินผสมสำหรับการใช้จัดสวนถาดแบชื้นทั่ว ๆ ไปหรือเป็นดินสำหรับการปลูกไม้ดอกไม้ประดับ
  ทั่ว ๆ ไปก็ได้

          ดำเนินการจัดทำ
  เมื่อได้เขียนแบบโดยประมาณแล้ว จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ตามแบบ  ดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้
  1.นำเปลือกมะพร้าวลงปูฐานล่างของถาด
  2.ใสดินที่เตรียมตามความเหมาะสม ตามแบบที่เขีนยไว้
  3.นำตอไม้หรือขอนไม้มาวางตามแบบ
  4.จากนั้นนำต้นไม้ขนาดใหญ่ลงปลูก เพื่อเป็นต้นประธานโดยการขุดดินให้เป็นหลุมลึกพอกลบรากต้นใม้ได้
  5.พอปลูกต้นไม้ใหญ่เสร็จ  ตามด้วยต้นไม้ขนาดกลาง
  6.วางหินขนาดต่างๆ  ตามแบบที่วางไว้
  7.นำต้นไม้ขนาดเล็ก มาปลูกตามแบบ
  8.นำมอสมาตกแต่งตามแบบ
  9.โรยหินกรวดเพื่อตกแต่งให้สวยงาม
  ข้อเสนอแนะ การจัดสวนถาดจะต้องวางต้นไม้ในถาดให้มีทั้งขนาดใหญ่  ขนาดกลาง  และขนาดเล็ก  ซึ่งจะช่วยให้สวนถาดเกิดความสมดุลแลดูสวยงามมากขึ้น

  ที่มา

  http://www.sahavicha.com/

   

  Published by:
 • ประเภทบอนไซ ไม่มีหมวดหมู่

  คำศัพย์เฉพาะ เกี่ยวกับบอนไซ3

  คำศัพย์เฉพาะ เกี่ยวกับบอนไซ3

  วันนี้เราจะมารู้จักกับศัพท์ต่างๆที่ใช้เกี่ยวกับรากและดินของบอนไซกัน

  รากและดิน

  1.  ขา  หมายถึง  สันรากที่ระดับดินของต้นไม้ ต้นนั้นๆ

  2.  ตีน  หมายถึง  เหมือนข้อด้านบนแต่สะใจกว่า

  3.  ขารอบ – ตีนรอบ  หมายถึง  รากระดับผิวดินแผ่ออกมารอบลำต้นเหมือนต้นไม้ใหญ่

  4.  จัดราก  หมายถึง  การจัดระเบียบรากด้วยวิธีต่างๆเพื่อให้ได้ “ตีนรอบ”

  5.  โคนผาย  หมายถึง  ส่วนโคนของต้นไม้นั้นๆ ผายใหญ่ออกมาอย่างสวยงาม

  6.  โคนลีบ  หมายถึง  ตรงข้ามกับข้อบน  ส่วนโคนลีบเล็กกว่าลำต้นที่อยู่เหนือขึ้นไป  มันใช้กับคำว่า ต้นบวม

  ที่มา

  http://forum.iloveferns.com/

  Published by:
 • การเพิ่มขนาดโคนบอนไซด้วยเทคนิค sacrificed branch

  การเพิ่มขนาดโคนบอนไซด้วยเทคนิค sacrificed branch

  เทคนิค sacrificed branch (กิ่งเสียสละ) เพื่อเพิ่มโคนของบอนไซเพื่อให้รูปทรงของบอนไซมีลักษณะโคนใหญ่ปลายเรียวยิ่ง ขึ้น โดยการปล่อยให้กิ่งที่เลือกเป็นกิ่งเสียสละ โตโดยไม่ต้องตัดสักระยะเวลาหนึ่งแล้วค่อยตัดทิ้ง เป็นที่มาของคำว่ากิ่งเสียสละ เพื่อให้กิ่งเสียสละทำหน้าที่คล้ายปั้มดูดอาหารไปสังเคราะห์แสงที่ใบของกิ่ง ดังกล่าว และให้ใบส่งอาหารลงมาสะสมไว้ที่บริเวณลำต้นส่วนที่อยู่ล่างของกิ่ง ทำให้ส่วนล่างของกิ่งโตขึ้นกว่าส่วนอื่นๆ เพื่อเพิ่มขนาดของโคน โดยกิ่งที่เลือกควรอยู่ทางด้านหลังของบอนไซเพื่อที่เวลาตัดแล้วจะได้มองไม่ เห็นรอยแผลที่ตัดจากทางด้านหน้า แต่มีข้อควรระวังก็คือไม่ควรปล่อยให้กิ่งโตเกินไปจะทำให้แผลที่ตัดมีขนาด ใหญ่ ซึ่งต้องใช้เวลานานกว่าแผลจะหาย และควรหมั่นสังเกตุอาการของต้นไม้ ถ้าส่วนด้านบนอ่อนแอมากเกินไป แสดงว่าอาหารไปเลี้ยงไม่พอ อาจต้องตัดกิ่งเสียสละออกไปบ้าง เทคนิคนี้มีประโยชน์มากสำหรับไม้ที่จบแล้ว ช่วยเพิ่มขนาดของลำต้นหรือโคนได้โดยที่ยังคงรูปทรงของบอนไซไว้ได้

  การเพิ่มขนาดโคนบอนไซด้วยเทคนิค sacrificed branch

  Published by:
 • ประเภทบอนไซ ไม่มีหมวดหมู่

  คำศัพย์เฉพาะ เกี่ยวกับบอนไซ2

  คำศัพย์เฉพาะ เกี่ยวกับบอนไซ2

  วันนี้เราจะมารู้จักกับศัพท์ต่างๆที่ใช้เกี่ยวกับเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆของบอนไซกัน

  เครื่องไม้เครื่องมือ

  1. ปากนกแก้ว   หมายถึง  คีมปากนกแก้ว  ใช้สำหรับกัดตบแต่งแผลและหัวเขียง (ดูหัวข้อการสร้าง)

  2. ปากท้องเรื่อ หมายถึง คีมปากท้องเรือ ใช้สำหรับตัดกิ่งและง่ามกิ่ง

  3. คีมครึ่งถ้วย  หมายถึง  คีมลูกผสมระหว่างนกแก้วและท้องเรือ ใช้แทนสองตัวด้านบนได้หมด

  4. ตะไกรแดงขาว  หมายถึง กรรไกรสีแดงขาว ผลิตในจีน นิยมใช้มากในประเทศไทย ตั้งแต่สวนกิ๊กก๊อกจนถึงบ้านมหาเศรษฐีต้องมีกรรไกรตัวนี้

  5.  เลื่อยหางหนู  หมายถึง  เลื่อยขนาดเล็กเท่าๆมีดปลอกผลไม้ มีคมที่เล็กละเอียด ใช้สำหรับเลื่อยกิ่งที่เลื่อยใหญ่เข้าไปไม่ถึง

  6. ยาเขียว  หมายถึง ยาทาแผลบอนไซฝาสีเขียว ผลิตในญี่ปุ่น ใช้สำหรับทาแผลที่เกิดจากการตัดแต่งหรือรอยหัก – ฉีก

  7. ยาส้ม  หมายถึง  ยาทาแผลฝาสีแดง – ส้ม มีเนื้อยาสีส้ม ผลิตในญี่ปุ่น มีส่วนประกอบของสารเคมีอันตราย มือใหม่ควรมีความรู้ในการใช้ แต่ใช้ดีมาก
  ที่มา

  http://forum.iloveferns.com/

  Published by:
 • คู่มือดูแลบอนไซ ไม่มีหมวดหมู่

  รากบอนไซ

  รากบอนไซ

  รากบอนไซ

  รากบอนไซ

  ราก เป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งของชีวิตต้นไม้ เพราะรากมีหน้าที่ดูดซึมน้ำและอาหารในดิน แล้วส่งต่อไปเลี้ยงลำต้น ดังนั้น
  บอนไซจะสมบูรณ์เพียงใดอยู่ที่ความสมบูรณ์ของรากนี่เองละครับ
  บอนไซทั่วไปจะไม่มีรากแก้วเพราะถูกตัดไปแล้วก่อนนำมาเลี้ยง มีแต่รากแขนง รากฝอยแผ่ขยายออกไปเพื่อหาอาหารและน้ำ
  ก็อย่างว่าละนะท่าน รากเขาไปไหนไม่ได้ไกลหรอก มันจะวนอยู่ในกระถางที่เราเลี้ยงบอนไซ การให้น้ำและอาหารบอนไซจึงต้องได้รับการดูแลมากกว่าการเลี้ยงไม้ประเภทอื่นๆที่ปลูกอยู่ในกระถางใหญ่กว่าหรือปลูกลงดิน ซึ่งรากสามารถแผ่ขยายไปได้กว้างไกลกว่า
  เมื่อปลูกเลี้ยงบอนไซไประยะหนึ่งประมาณปีหรือกว่านั้นเล็กน้อยต้องนำมาเปลี่ยนกระถาง หรือใช้กระถางเดิมก็ได้ถ้าต้นเขาไม่ใหญ่โตขึ้นจนคับกระถาง
  การเปลี่ยนกระถาง หมายถึงการเปลี่ยนดินปลูก ตัดเล็มรากให้น้อยลงแต่ต้องเหมาะสมกับขนาดต้น ตามภาพจะเห็นว่าเมื่อเลี้ยงไว้นานๆ จะมีแต่รากเต็มกระถาง ดินแทบไม่มีเลย บอนไซจึงขาดอาหารและแร่ธาตุในดินแถมยังขาดดินที่ทำหน้าที่อุ้มน้ำเก็บความชื้นไว้ให้อีกด้วย ถ้ารากเต็มขนาดนี้น่าเป็นห่วง ต้องรีบเปลี่ยนทันที ถ้าสังเกตจะเห็นว่าต้นบอนไซของเรามันไม่สวยสดใส ใบซีด บ่อยครั้งเหี่ยวเฉา ดีไม่ดีอาจทิ้งกิ่ง มันเหมือนกับคนเราครับ ขาดอาหาร ขาดน้ำ จะให้ดูดีสดใสได้อย่างไร
  การตัดเล็มรากควรระวังอย่าให้รากช้ำมาก ใช้ไม้ หรือตะเกียบก็ได้ค่อยๆเกลี่ยดิน เกลี่ยรากที่พันกันอยู่ออกก่อน ตัดเล็มจากปลายรากฝอยๆเล็กๆเข้าไป เหมือนซอยผมปานนั้น ควรฉีดพรมน้ำไว้อย่าให้รากแห้ง เดี๋ยวจะเสียศูนย์ ไหนๆเปลี่ยนกระถางแล้วก็จัดการตัดเล็มกิ่งก้านที่ไม่ต้องการออกให้ดูสวยขึ้นเสียเลย

  ขันตอนที่1

  ขันตอนที่1

   

  ขันตอนที่2

  ขันตอนที่2

  ขันตอนที่3

  ขันตอนที่3

  ขันตอนที่4

  ขันตอนที่4

  ขันตอนที่5

  ขันตอนที่5

  ขันตอนที่6

  ขันตอนที่6

  เสร็จสมบูรณ์

  เสร็จสมบูรณ์

  รากบอนไซ

  Published by:
 • คู่มือดูแลบอนไซ ไม่มีหมวดหมู่

  สูตรดินบอนไซ

  สูตรดินบอนไซ

  วันนีมีสูตรสำหรับดินของบอนไซมาฝากดินของบอนไซนั้นจะมีส่วนผสมต่างๆหลายอย่าง

  รวมกันใช่ว่าจะเหมือนารปลูกพืชทั่วๆไปเพราะส่วนผสมต่างๆต้องลงพอดี

  วัตถุดิบที่เอามาผสมนะครับ
  -มะพร้าวสับเต๋าเล็ก
  -ใบก้ามปู
  -เปลือกถั่ว
  -ขี้วัวเก่า
  -ขุยมะพร้าว
  -อิฐมอญทุบหรือหินภูเขาไฟ
  -ดิน
  -ความคิดเห็นส่วนตัวนะครับผมว่าน่าผสมยากันเชื้อราเข้าไปด้วยนะครับ
  อัตราผสม 1:1
  เอามะพร้าวสับรองก้นกระถางหน่อยก้อดีนะครับ จะได้ระบายน้ำได้ดี
  เฉพาะโมก อันนี้สูตรของคุณเชนครับ
  -ดินท้องร่องสวน
  -มะพร้าวสับเยอะๆ
  -ขุยมะพร้าว
  ของคุณไผ่มีเพิ่มเติมนะครับเฉพาะโมกนะครับ
  -มะพร้าวสับ
  -ขี้วัวเก่า
  -ใบก้ามปู
  -ขุยมะพร้าว
  ก้อลองปรยุกต์ใช้กันดูนะครับ เท่าที่สังเกตุดูส่วนใหญ่คือเน้นโปร่งระบายน้ำดี ชื้นแต่ไม่แฉะ

  สูตรดินบอนไซ

  ที่มา

  http://www.pantown.com/

  Published by:
 • ไม่มีหมวดหมู่

  คำศัพย์เฉพาะ เกี่ยวกับบอนไซ1

  คำศัพย์เฉพาะ เกี่ยวกับบอนไซ1

  วันนี้เราจะมารู้จักกับศัพท์ต่างๆที่ใช้เกี่ยวกับส่วนประกอบต่างๆบอนไซกัน

  ส่วนประกอบต่างๆ

  1. กี๋   หมายถึง  โต๊ะตัวเล็กๆใช้วางกระถางบอนไซสำหรับโชว์หรือสำหรับประกอบชุดศิลป์ มักทำจากไม้

  2. ชุดศิลป์  หมายถึง  bonsai display  ในเมืองไทยมักหมายความถึงการจัดวางบอนไซบนชั้นชุดศิลป์

  3. โต๊ะชุดศิลป์  หมายถึง  ชั้นวางที่ทำเป็นช่อง – ชั้น หลายระดับ ใช้ในการจัดวางบอนไซชนาดเล็กเป็นชุดๆอย่างลงตัว ใช้เพื่อโชว์และประกวด

  4. หินอิสระ หมายถึง ไคเซอิ หรือ viewing stone

  5.  ถาด  หมายถึง  กระถางบอนไซที่มีด้านยาวค่อนข้างมากและเตี้ยเป็นพิเศษ มักใช้ในการจัดสวนป่า, เผ็งจิ้ง, และสวนหิน  จะมีรูหรือไม่ก็ได้ ขึ้นอยู่กับการใช้งาน

  6.  ถางจีน  หมายถึง กระถางจีน

  8. ถางปูน หมายถึง กระถางปูนซีเมนต์
  คำศัพย์เฉพาะ เกี่ยวกับบอนไซ1

  ที่มา

  http://forum.iloveferns.com/

  Published by:
 • บอนไซต้นหนามพรม หรือ พรม

  ต้นหนามพรม หรือ พรม

  บอนไซต้นหนามพรม หรือ พรม

  บอนไซต้นหนามพรม หรือ พรม

  ชื่อวิทยาศาสตร์  Carissa spinarum L.
  Carissa cochinchinensis Pit. วงศ์ APOCYNACEAE ชื่อสามัญ -ชื่อท้องถิ่น

  พรม ขี้แฮด(ภาคเหนือ) พรมบ้าน พรมป่า

  ลักษณะทางพฤกษ์ศาสตร์ ไม้ พุ่มรอเลื้อยสูง 4 – 5 เมตร ลำต้นและกิ่งก้านมีหนาม แตกกิ่งก้านมาก ใบเดี่ยวออกเป็นคู่ตรงข้าม ใบรูปไข่กลับ ผิวใบและขอบใบเรียบ ดอกออกเป็นช่อที่ปลายยอด กลีบดอกสีขาวมี 5 กลีบ มีกลิ่นหอมมากครับ

  โจนลงกลางชานร้านดอกไม้                     ของขุนช้างสร้างไว้อยู่ดาษดื่น
  รวยรสเกษรเมื่อค่อนคืน                                       ชื่นชื่นลมชายสบายใจ
  กระถางแถวแก้วเกดพิกุลแกม                                ยี่สุ่นแซมมะสังดัดดูไสว
  สมอรัดดัดทรงสมละไม                                       ตะขบข่อยตั้งไว้จังหวะกัน
  ตะโกนาทิ้งกิ่งประกับยอด                                    แทงทวยทอดอินพรหมนมสวรรค์
  บ้างผลิดอกออกช่ออยู่ชูชัน                                   แสงพระจันทร์จับแจ่มกระจ่างตา
  ยี่สุ่นกุหลาบมะลิซ้อน                                          ซ่อนชู้ชูกลิ่นถวิลหา
  ลำดวนยวนใจให้ไคลคลา                                     สายหยุดหยุดช้าแล้วยืนชม……”

  เสภาขุนช้างขุนแผน ตอนขุนแผนขึ้นเรือนขุนช้าง ได้นางแก้วกิริยา ตอนนี้ มักนำมาถามในข้อสอบว่า มีชื่อต้นไม้กี่ชนิด ส่วนใหญ่มักจะลืมต้น “พรหม”   ซึ่งคงหมายถึงต้น “พรม” หรือ “หนามพรม”  บางครั้งชาวบ้านเรียกว่า ท้าวมหาพรหม ก็มี ปัจจุบันมักนิยมนำมาปลูกเป็นบอนไซ ครับ   ที่บ้านมีอยู่ ต้นหนึงครับ ดอกหอมมากๆ

  ต้นไม้ในบทนี้  มีชื่อ อยู่ 18 ชนิดดังนี้ (ยี่สุน ซ้ำกัน 1 ชื่อ)

  1. แก้ว 2. เกด 3. พิกุล    4. ยี่สุ่น     5. มะสัง    6. สมอ   7.  ตะขบ   8. ข่อย    9. ตะโกนา
  2. แทงทวย 11. อิน   12. พรหม  13.นมสวรรค์    14. กุหลาบ    15. มะลิซ้อน   16. ซ่อนชู
  3. 17. ลำดวน     18. สายหยุด

  หนามพรม ที่นำมาปลูกเป็นบอนไซ

  บอนไซต้นหนามพรม

  บอนไซต้นหนามพรม

  ที่มา

  http://jongchaijane.blogspot.com/

  Published by:
 • Video Clips

  วิธีทำกระถางบอนไซ

  วิธีทำกระถางบอนไซ

  เราเคยลงเรื่องเกี่ยวชนิดกระถางไปแล้วสำหรับใครที่อยากเจอะลึกเกี่ยวกับกระถางวันนี้เรา

  จะมาดูวิธีการทำกระถางกันบ้าง

  วิธีทำกระถางบอนไซ

  ที่มา

  www.youtube.com/watch?v=IDYtNdm1tSQ

  Published by: