You are here: Home » ข่าวสารในวงการ » การปลูกบอนไซ ตะโก

การปลูกบอนไซ ตะโก

การปลูกบอนไซ ตะโก

2f863cef56d311d8b49bd4765d40a20a

ตะโกนา

         บอนไซต่างประเทศ บอนไซที่สั่งมาจากต่างประเทศนั้น ก็ไม่ต่างจากต้นไม้ที่ขุดจากป่ามากนัก เนื่องจากก่อนการนำเข้าประเทศ ส่วนมากมักจะถูกล้างรากก่อน แล้วห่อหุ้มรากด้วยมอสส์แห้งหรือสาหร่ายแห้ง รดน้ำให้ชุ่ม (ต้นไม้ทุกชนิดไม่ชอบให้รากฝอยอยู่ในอากาศ หรือหุ้มด้วยมอสส์โดยปราศจากดิน) ถึงจะนำเข้าประเทศได้ ข้อดีก็คือ ต้นไม้ถูกเลี้ยงอยู่ในกระถางบอนไซอยู่ก่อนแล้ว ฉะนั้นระบบรากของต้นไม้จะสมบูรณ์ และพร้อมที่จะเจริญเติบโตต่อไปถ้าหากได้รับการปลูกลงในกระถางอย่างดี ดินผสมที่ถูกต้อง ปัญหาใหม่มักจะขึ้นกับดินฟ้าอากาศเสียเป็นส่วนมาก ไม้แคระบางพันธุ์เป็นต้นไม้ที่ชอบขึ้นในเมืองหนาวโดยเฉพาะ เช่น สนจูปิเตอร์ ( Juniperus chinensis) สนดำ ( Pinus thunbergil) สนเข็มห้าใบ  Pinus parviflora)  ควินส์  (Chaenomeles sinesis) เมเปิล  (Acer paimatum)  อาซาเลีย  (Rhododendron indicum) ฯลฯ เป็นต้น ต้นไม้เหล่านี้เมื่อปลูกเลี้ยงในที่ๆอากาศเปลี่ยนแปลงมักจะอ่อนแอ มีความต้านทานโรคน้อย ในการปลูกเลี้ยงจะต้องได้รับการดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดียิ่งเท่านั้น ไม้แคระเหล่านี้จึงจะรอดอยู่ได้

การเพาะเมล็ด ตอนกิ่ง ปักชำ เป้นวิธีที่ลงทุนน้อยกว่าสองข้อแรก แต่จะต้องมีความอดทน รอจนกว่าต้นไม้จะโตพอที่จะทำเป็นบอนไซ การทำบอนไซด้วยวิธนี้จะได้รับผลที่คุ้มค่า เนื่องจากสามารถดัดทรงต้น (FORM) ได้ตามความต้องการตั้งแต่ต้นไม้ยังเล็กๆ การทำกิ่งก้านสาขาก็สามารถกระทำได้อย่างถูกต้อง พันธุ์ไม้ที่ใช้ทำเป็นบอนไซนั้นมีอยู่มากชนิด  แต่ละชนิดก็มีความต้องการในเรื่อง ดินปลูก การให้น้ำ การให้ปุ๋ย ขนาดของกระถาง แสงแดดไม่เท่ากัน บางต้นเลี้ยงง่าย บางต้นเลี้ยงยาก บางต้นเหมาะที่จะทำเป็นบอนไซขนาดใหญ่  บางต้นเหมาะที่จะทำเป็นบอนไซขนาดเล็ก

ผู้ เขียนได้พยายามศึกษาถึงนิสัย และความต้องการของต้นไม้เหล่านี้ พยายามรวบรวมรายละเอียดในวิธีการปลูกเลี้ยง และได้สอบถามถึงประสบการณ์ของผู้เลี้ยงบอนไซหลายท่านเท่าที่จะกระทำได้ ซึ่งวิธีการนี้อาจจะไม่เหมือนกับที่อีกหลายท่านได้ศึกษาค้นพบ เพราะฉะนั้น วิธีปลูกเลี้ยงบอนไซที่จะเขียนถึงนี้อาจจะไม่ใช่วิธีการที่ดีที่สุด  แต่คงจะมีประโยชน์บ้างวำหรับผู้เริ่มเลี้ยงไม้แคระอีกหลายๆท่าน

การปลูกบอนไซ  ” ตะโก “

การปลูกบอนไซ  " ตะโก "

การปลูกบอนไซ ” ตะโก “

การปลูกบอนไซ  " ตะโก "

การปลูกบอนไซ ” ตะโก “

ดินปลูก    ตะโก ที่ใช้ทำบอนไซเป็นต้นไม้ที่ขุดมาจากป่าทั้งหมด ไม่นิยมตอนกิ่งหรือเพาะเมล็ด เนื่องจากเจริญเติบโตช้า โดยธรรมชาติแล้วตะโกจะขึ้นในที่ดอน ไม่มีน้ำขัง ดินตุ้มที่ขุดมานั้นก็มีปุ๋ยและแร่ธาตุอยู่ไม่มากนัก ฉะนั้นเมื่อเปลี่ยนดินควรจะปรับปรุงดินในกระถางให้ใกล้เคียงกับธรรมชาติและ ให้มีอินทรียวัตถุ ดินที่นำมาปลูกควรจะเป็นดินร่วนหรือดินจากท้องร่องสวนตากให้แห้ง ดิน 7ส่วนผสมใบไม้ผุ 3 ส่วน หรือใช้ดินลูกรังผสมกับปุ๋ยคอกในอัตราเดียวกันก็ใช้ได้

ดินปลูก ตะโก

ดินปลูก ตะโก

การเปลี่ยนดิน  ตะโกเป็นไม้ที่มีการแตกรากช้ากว่าพันธุ์ไม้บอนไซทั่วๆไป ระยะเวลาของการเปลี่ยนดินของตะโกขึ้นกับปริมาณดินในกระถาง ถ้าหากดินในกระถางมีปริมาณมากควรเปลี่ยนดินทุกๆ 3-4 ปี ถ้าหากเป็นไม้จิ๋วควรเปลี่ยนดินทุกๆ 1-2 ปี หรือจะสังเกตได้จากการแตกกิ่งก้านของต้นไม้ เมื่อตะโกได้รับการดูแลอย่างดีแล้ว ตะโกจะให้รายละเอียดของกิ่งก้าน และใบเพิ่มขึ้นมาก ขณะเดียวกันรากก็จะวิ่งวนอยู่ที่ก้นกระถางมากเช่นกัน ถ้าหากทิ้งไว้นานไป ตะโกมักจะทิ้งกิ่งและเหลือปริมาณกิ่งน้อยลง ใบมีจำนวนน้อยลง แต่จะแตกใบใหญ่ขึ้น ถ้ายังทิ้งไว้ต่อไปอีกใบจะเริ่มซีดเป็นสีเหลือง เนื่องจากรากไม่สามารถหาอาหารเลี้ยงใบได้เพียงพอ
การเปลี่ยนดินไม่ควรล้างรากตะโกถ้าไม่จำเป็น เนื่องจากรากฝอยของตะโกบอบบางขาดง่าย และมีประการหนึ่งตะโกไม่ชอบให้รากอยู่ในอากาศ คนโบราณบอกว่าจะทำให้รากปวดแสบปวดร้อน และจะทำให้รากแห้งโดยง่าย ฉะนั้นวิธีที่ดีแล้วควรจะให้ดินหุ้มรากอยู่เสมอในขณะเปลี่ยนดิน โดยการใช้มีดที่คมเฉือนดินรอบต้นออก และเฉือนดินก้นกระถาง (ส่วนมากมักจะมีแต่ราก) ประมาณ1-2 นิ้ว ให้ดินเหลือยู่ประมาณ 2 ใน 3 และในขณะที่เฉือนดินควรระวังอย่าให้ดินที่ติดต้นนั้นแตกร้าว ใช้กรรไกรบอนไซตัดแต่งรากที่โผล่ออกมาจากดินให้เรียบร้อย เสร็จแล้วเด็ดใบออกให้หมด รองก้นกระถางด้วยกรวดขนาดเล็ก หนาประมาณครึ่งนิ้ว ถ้ากระถางเล็กให้ลดลงตามส่วน ใส่ดินผสมรองก้นกระถางด้วยดินที่เตรียมไว้ วางตะโกที่แต่งดินไว้เรียบร้อยแล้วลงไป นำดินผสมหรือดินลูกรังใส่รอบๆตุ้มดินจนเต็มกระถาง รดน้ำให้ชุ่ม แล้วนำตะโกที่เปลี่ยนดินเรียบร้อยแล้วไปวางไว้ในที่ร่มรำไร จนกว่าตะโกจะแตกใบ แล้วนำออกเลี้ยงกลางแจ้งตามปกติต่อไป

การดูแล

การดูแล

การให้ปุ๋ย   การให้ปุ๋ยตะโกนั้นแตกต่างกันออกไป ปกติแล้วควรจะให้ปุ๋ยเคมีอย่างเจือจางหรือให้ปุ๋ยคอกประมาณ 2-3 เดือนต่อหนึ่งครั้ง และควรงดการให้ปุ๋ยในฤดูหนาว เนื่องจากตะโกเป็นต้นไม้ที่ที่มีการหยุดพักการเจริญเติบโตในฤดูหนาว ถ้าหากเป็นไม้จิ๋วอาจจะสามารถรดปุ๋ยได้บ่อยกว่าที่กล่าวมาแล้ว

การให้ปุ๋ย

การให้ปุ๋ย

 

มาจาก http://www.bonsaibaan.com