You are here: Home » คู่มือดูแลบอนไซ » การริดใบ

การริดใบ

การริดใบ

บอนไซที่ริดใบจะมีความสวยงามตามรูป

บอนไซที่ริดใบจะมีความสวยงามตามรูป

การริดใบก็คือการตัดเล็มเอาใบที่มีอยู่ออกทั้งหมดหรือบางส่วนของบอนไซ  เหตุผลในการใช้เทคนิคนี้มีอยู่ 3 ประการคือ

a)      เพื่อลดขนาดของใบที่จะแตกออกมาใหม่ให้เล็กลง

b)      เพื่อให้เห็นโครงสร้างของกิ่งทั้งหมดเพื่อตัดแต่งกิ่งหรือทำการเข้าลวดดัดลำต้นหรือกิ่ง

c)      เพื่อให้แสงเข้าถึงทุกส่วนของกิ่ง  เพื่อกระตุ้นให้แตกตาเจริญเติบโตเป็นกิ่งย่อยเพิ่มมากขึ้นในจุดที่ต้องการ

บอนไซบางต้นที่จะนำเข้าประกวดจะทำการริดใบออกก่อนหน้าประมาณ 3-4 สัปดาห์  เพื่อให้ใบที่แตกออกมาใหม่เพิ่มความงดงามให้บอนไซต้นนั้นยิ่งขึ้น เช่น ต้นไกรที่จะเข้าประกวดเจ้าของจะทำการริดใบออกเพื่อให้ต้นไม้ต้นนั้นผลิใบออกมาใหม่ซึ่งใบใหม่ที่ผลิออกมาจะเป็นสีแดงมันวาวเสริมให้ไกรต้นนั้นดูงดงามยิ่งขึ้น

เทคนิคการริดใบ

เทคนิคการริดใบจริงๆแล้วก็ไม่มีอะไรที่ซับซ้อนยุ่งยากเลย เพียงแต่มีสิ่งที่เราต้องพิจารณาก่อนตัดสินใจทำการริดใบบอนไซของเรา

  • ประการแรกก็คือทำการริดใบในช่วงฤดูกาลที่เหมาะสม  ไม่ทำการริดใบในช่วงฤดูหนาวที่ต้นไม้จะพักตัวหยุดการเจริญเติบโตและเป็นช่วงที่ต้นไม้ของเราจะอ่อนแอมากที่สุด
  • ประการที่สอง บอนไซของเราต้องสมบูรณ์แข็งแรงพอที่จะรับความเครียดจากการที่ถูกริดใบเพราะการริดใบออกมาเท่าใดก็ยิ่งเพิ่มความเครียดให้กับต้นไม้ต้นนั้น หากเป็นต้นไม้ที่ไม่สมบูรณ์อาจชะงักการเจริญเติบโตหรืออาจตายได้
  • ประการสุดท้ายก็คือ การรู้จักธรรมชาติของต้นไม้สายพันธุ์ที่เราจะทำการริดใบ ไม่ใช่ต้นไม้ทุกสายพันธุ์จะสามารถริดใบออกหมดทั้งต้นได้ บางสายพันธุ์สามารถริดได้หมดทั้งต้น บางสายพันธุ์สามารถริดใบได้บางส่วน และบางสายพันธุ์ก็ไม่สามารถริดใบได้เลย

เทคนิคการริดใบก็ง่ายๆเพียงเราใช้กรรไกรเล็กๆคมๆค่อยๆเล็มใบออกให้เหลือก้านใบเอาไว้เล็กน้อย  ซึ่งตรงรอยตัดจะมีน้ำเลี้ยงหรือยางไหลออกมาบ้างเล็กน้อยแต่ก็ไม่มีปัญหาอะไรเนื่องจากมีปริมาณที่น้อยมากไม่มีผลกระทบต่อต้นไม้ต้นนั้นแต่อย่างใด  ภายในเวลาสองถึงสี่สัปดาห์เราจะเห็นใบอ่อนเริ่มแตกออกมา ซึ่งเราจะพบใบหรือกิ่งใหม่ในบางจุดที่ไม่เคยมีใบหรือกิ่งมาก่อน  หากเราทำการริดใบได้ถูกต้องเราก็จะได้กิ่งแขนงเพิ่มขึ้นซึ่งจะทำให้พุ่มใบหนาทึบขึ้น  ใบใหม่จะเล็กลง สดใสและไม่มีตำหนิริ้วรอยบนใบเหมือนเช่นใบเก่า

เมื่อยอดใหม่เริ่มแตกออกมาอย่าปล่อยทิ้งไว้นาน เมื่อมีใบแตกออกมา 4-5 ใบควรขลิบยอดทิ้งทั้งนี้ก็เพราะหากเราทิ้งให้กิ่งเจริญเติบโตยาวออกไปใบก็จะใหญ่ตามไปด้วยและระยะระหว่างข้อของตาจะห่างขึ้นไปเรื่อยๆ  ปรกติสำหรับไม้เมืองร้อนอย่างประเทศไทยเราสามารถริดใบได้ปีละ2-3 ครั้ง ขึ้นอยู่กับไม้แต่ละชนิด

หลังการริดใบปล่อยต้นไม้ไว้ตามปรกติอย่านำหลบเข้าร่มเพราะจะยิ่งทำให้ใบที่แตกออกมาใหญ่กว่าเดิมขึ้นไปอีก  และไม่จำเป็นต้องให้ปุ๋ยใดๆทั้งสิ้นรอจนกระทั่งผลิแตกใบอ่อนออกมาก่อนจึงค่อยเริ่มให้ปุ๋ย  และไม่ควรเปลี่ยนกระถางในตอนนี้เพราะจะทำให้บอนไซของเราบอบช้ำยิ่งขึ้น

ที่มาจาก

http://www.bonsaisiam.com/archives/388