You are here: Home » ประเภทบอนไซ » การเข้าลวดบอนไซ

การเข้าลวดบอนไซ

การเข้าลวดบอนไซ

บอนไซ ก็เหมือนการย่อธรรมชาติอันยิ่งใหญ่ลงมาสู่กระถางใบน้อย

แต่ทีนี้วัตถุดิบที่เราได้มาอาจมีบางกิ่งอยู่ไม่ถูกใจเรา หรือ รูปทรงโดนรวมของบอนไซไม่เข้าตาเรา

เราจึงต้องทำการ ดัด ตัด ตกแต่ง ให้เข้ารูปเข้ารอยเข้าตาเราผู้เป็นคนสร้างสรรค์

เกริ่นมาซะยาว เข้าเรื่องดีกว่า กระทู้นี้ อยากกจะฝากเรื่องการ เข้าลวด…

————————————————————————————

เริ่มด้วยการพันลวด

ง่ายที่สุดเลยคือมี 2 ทางคือ พันตามเข็มนาฬิกา กับ พันทวนเข็มนาฬิกา

ต้องขออภัยจำไม่ได้ว่าต่างกันยังไง แต่ผม พันตามเข็มนาฬิกา เพราะถนัดกว่า

ระยะห่างของลวด ถ้าห่างเกินไปจะทำให้ไม่มีแรงดัด ชิดเกินไปจะทำให้ต้นไม้เป็นแผลได้

แล้วระยะแค่ไหนหละที่เรียกพอดี…ก็ทำมุมลวดประมาณ 45 องศา ขึ้นไปเรื่อยๆ พันให้สม่ำเสมอ

การพันขึ้นกิ่งนั้น เราต้องคิดก่อนว่าจะ ดัดกิ่งนี้ยังไง จะดัดขึ้นหรือดัดลง

ถ้าดัดขึ้น ให้พันลวดลงใต้กิ่งนั้นๆ เพื่อให้ลวดรองรับตรงโคนกิ่ง

ถ้าดัดลง ให้พันลวดขึ้นเหนือกิ่งนั้นๆ เพื่อให้ลวดไม่ขวางการดัดกิ่ง

 

ที่มา

http://forum.iloveferns.com/