You are here: Home » ไม่มีหมวดหมู่ » คำศัพย์เฉพาะ เกี่ยวกับบอนไซ1

คำศัพย์เฉพาะ เกี่ยวกับบอนไซ1

คำศัพย์เฉพาะ เกี่ยวกับบอนไซ1

วันนี้เราจะมารู้จักกับศัพท์ต่างๆที่ใช้เกี่ยวกับส่วนประกอบต่างๆบอนไซกัน

ส่วนประกอบต่างๆ

1. กี๋   หมายถึง  โต๊ะตัวเล็กๆใช้วางกระถางบอนไซสำหรับโชว์หรือสำหรับประกอบชุดศิลป์ มักทำจากไม้

2. ชุดศิลป์  หมายถึง  bonsai display  ในเมืองไทยมักหมายความถึงการจัดวางบอนไซบนชั้นชุดศิลป์

3. โต๊ะชุดศิลป์  หมายถึง  ชั้นวางที่ทำเป็นช่อง – ชั้น หลายระดับ ใช้ในการจัดวางบอนไซชนาดเล็กเป็นชุดๆอย่างลงตัว ใช้เพื่อโชว์และประกวด

4. หินอิสระ หมายถึง ไคเซอิ หรือ viewing stone

5.  ถาด  หมายถึง  กระถางบอนไซที่มีด้านยาวค่อนข้างมากและเตี้ยเป็นพิเศษ มักใช้ในการจัดสวนป่า, เผ็งจิ้ง, และสวนหิน  จะมีรูหรือไม่ก็ได้ ขึ้นอยู่กับการใช้งาน

6.  ถางจีน  หมายถึง กระถางจีน

8. ถางปูน หมายถึง กระถางปูนซีเมนต์
คำศัพย์เฉพาะ เกี่ยวกับบอนไซ1

ที่มา

http://forum.iloveferns.com/