You are here: Home » ข่าวสารในวงการ » บอนไซในประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

บอนไซในประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

บอนไซในประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีการตื่นตัวในการปลูกบอนไซกันในช่วงยี่สิบกว่าปีมานี้นี่เอง  อินโดนิเซียดูจะเป็นประเทศที่ก้าวหน้ากว่าทุกประเทศในแถบภูมิภาคนี้  ผู้ที่ทำให้บอนไซของอินโดนิเซียโดดเด่นขึ้นมาในวงการบอนไซโลกก็คือ โรเบิร์ต  สตีเวน  เขาเป็นชาวอินโดนิเซียเชื้อสายจีนที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับในผลงานของเขาคนหนึ่งของโลก  ผลงานของเขาได้รับรางวัลระดับสากลหลายต่อหลายครั้ง

บอนไซในโลกไซเบอร์

ในปี ค.ศ. 1992 เวบไซต์บอนไซแห่งแรกได้ก่อตั้งขึ้น ปัจจุบันมีหนังสือมากกว่า 1200 เล่มพิมพ์ใน 26 ภาษา   มีวารสารจำนวนมาก เวบไซต์เป็นร้อยๆเวบไซต์และมีคลับและบล็อกเพื่อให้ศึกษาเรื่องเกี่ยวกับบอนไซจำนวนมาก

บอนไซขนาดใหญ่

บอนไซขนาดใหญ่

บอนไซสวยงามขนาดเล็ก

บอนไซสวยงามขนาดเล็ก

ที่มา

http://capueira-bonsai.blogspot.com/