You are here: Home » ข่าวสารในวงการ » บอนไซหูกระจง

บอนไซหูกระจง

บอนไซหูกระจง
เกือบ 10 ปีมานี้ ต้นไม้ที่เป็นกระแส นิยมปลูกกันมากต้นหนึ่งก็คือต้นหูกระจง (Terminalia ivorensis Chev.) ด้วยทรงพุ่มที่สวยงาม กิ่งของต้นที่แผ่ออกเป็นชั้นๆ คล้ายฉัตร
และใบที่มีขนาดเล็กละเอียด (บางคนถือเคล็ดเลี้ยงชั้นให้ได้ 7 ชั้น จะได้ดูเหมือนฉัตร 7 ชั้น) ทำให้เจ้าหูกระจงกลายเป็นต้นไม้ฟอร์มสวยอีกต้นหนึ่งที่ภูมิสถาปนิก นักจัดสวน หรือแม้แต่เจ้าของบ้าน เลือกให้เป็นต้นไม้ปลูกประดับอาคารบ้านเรือน  โรงรถ ปลูกไว้หน้าบ้าน ริมรั้ว ริมถนน เกาะกลางถนนเพื่อให้ร่มเงา
ในเวลาเดียวกันก็มีเสียงลือเสียงเล่าอ้างมาว่า รากของมันจะไปสร้างความเสียหายกับโครงสร้างบ้าน ใบร่วงให้ต้องปัดกวาดกันทั้งปี เราก็เลยลองไปค้นๆ ข้อมูลเกี่ยวกับเจ้าหูกระจงมาฝากกัน Plant Profile วันนี้ก็เลยออกจะเข้มข้นด้วยข้อมูลเนื้อหาเป็นพิเศษ
ลักษณะทั่วไป : หูกระจงเป็นไม้ต้นขนาดใหญ่ อายุยืน โตไวทันใจ ลำต้นตั้งตรง สูงได้ถึง 15-20เมตร กิ่งก้านจะแตกรอบๆ ลำต้นขนานไปกับพื้นดิน และจะแบ่งตัวเป็นชั้นๆ ดูคล้ายฉัตร ทรงพุ่มรูปไข่ พุ่มใบหนาทึบ ให้ร่มเงาเป็นอย่างดี ในบ้านเรามีอยู่ด้วยกัน 3 สายพันธ์
     1) หูกระจงธรรมดา สายพันธ์นี้เห็นได้ทั่วไปนิยมนำมาใช้จัดสวน

หูกระจงธรรมดา

     2) หูกระจงหนาม สายพันธ์นี้ฟอร์มต้นสวยกว่าสายพันธ์แรก แต่มีหนามทำให้ไม่เป็นที่นิยมนำมาจัดสวน แต่อาจจะมีนำมาปลูกในกระถางเป็นไม้ประดับบ้างเล็กๆ น้อยๆ
ËÙ¡ÃШ§Ë¹ÒÁ

หูกระจงหนาม

     3) หูกระจงแคระ  เป็นสายพันธ์ต้องการดูแลเป็นพิเศษเนื่องจากจะนิยมนำไปทำเป็นไม้ดัด(บอนไซ) ราคาค่อนข้างสูง
ต้นหูกระจงแคระ

ต้นหูกระจงแคระ

 

บอนไซหูกระจง