You are here: Home » ข่าวสารในวงการ » บอนไซ ดอกสวย

บอนไซ ดอกสวย

บอนไซ ดอกสวย

บอนไซ เป็นไม้ประดับที่แปลกอย่างหนึ่งเป็นไม้ที่คนใช้เวลาดูแลรักษา อย่างยาวนาน พิถีพิถัน
เพื่อให้มันดูสวยงาม คล้ายธรรมชาติ (ที่จำลองมา)บอนไซบางต้น ใช้เวลาปลูกเป็นร้อยๆปี
บอนไซ ที่เราเห็นส่วนใหญ่ ที่สวยๆก็หายากอยู่แล้วยิ่งเป็นต้นที่ ออกดอก ออกลูก ในกระถาง
ยิ่งหาดูยาก และยิ่งสวยงามมากขึ้นไปอีก
จะเป็นเช่นที่พูดหรือไม่…….
เชิญชมครับ !

บอนไซ ดอกสวย

บอนไซ ดอกสวย

บอนไซ ดอกสวย

บอนไซ ดอกสวย

บอนไซ ดอกสวย

บอนไซ ดอกสวย

บอนไซ ดอกสวย

บอนไซ ดอกสวย

บอนไซ ดอกสวย

ที่มา

http://superfarid1.blogspot.com/