You are here: Home » คู่มือดูแลบอนไซ » รากบอนไซ

รากบอนไซ

รากบอนไซ

รากบอนไซ

รากบอนไซ

ราก เป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งของชีวิตต้นไม้ เพราะรากมีหน้าที่ดูดซึมน้ำและอาหารในดิน แล้วส่งต่อไปเลี้ยงลำต้น ดังนั้น
บอนไซจะสมบูรณ์เพียงใดอยู่ที่ความสมบูรณ์ของรากนี่เองละครับ
บอนไซทั่วไปจะไม่มีรากแก้วเพราะถูกตัดไปแล้วก่อนนำมาเลี้ยง มีแต่รากแขนง รากฝอยแผ่ขยายออกไปเพื่อหาอาหารและน้ำ
ก็อย่างว่าละนะท่าน รากเขาไปไหนไม่ได้ไกลหรอก มันจะวนอยู่ในกระถางที่เราเลี้ยงบอนไซ การให้น้ำและอาหารบอนไซจึงต้องได้รับการดูแลมากกว่าการเลี้ยงไม้ประเภทอื่นๆที่ปลูกอยู่ในกระถางใหญ่กว่าหรือปลูกลงดิน ซึ่งรากสามารถแผ่ขยายไปได้กว้างไกลกว่า
เมื่อปลูกเลี้ยงบอนไซไประยะหนึ่งประมาณปีหรือกว่านั้นเล็กน้อยต้องนำมาเปลี่ยนกระถาง หรือใช้กระถางเดิมก็ได้ถ้าต้นเขาไม่ใหญ่โตขึ้นจนคับกระถาง
การเปลี่ยนกระถาง หมายถึงการเปลี่ยนดินปลูก ตัดเล็มรากให้น้อยลงแต่ต้องเหมาะสมกับขนาดต้น ตามภาพจะเห็นว่าเมื่อเลี้ยงไว้นานๆ จะมีแต่รากเต็มกระถาง ดินแทบไม่มีเลย บอนไซจึงขาดอาหารและแร่ธาตุในดินแถมยังขาดดินที่ทำหน้าที่อุ้มน้ำเก็บความชื้นไว้ให้อีกด้วย ถ้ารากเต็มขนาดนี้น่าเป็นห่วง ต้องรีบเปลี่ยนทันที ถ้าสังเกตจะเห็นว่าต้นบอนไซของเรามันไม่สวยสดใส ใบซีด บ่อยครั้งเหี่ยวเฉา ดีไม่ดีอาจทิ้งกิ่ง มันเหมือนกับคนเราครับ ขาดอาหาร ขาดน้ำ จะให้ดูดีสดใสได้อย่างไร
การตัดเล็มรากควรระวังอย่าให้รากช้ำมาก ใช้ไม้ หรือตะเกียบก็ได้ค่อยๆเกลี่ยดิน เกลี่ยรากที่พันกันอยู่ออกก่อน ตัดเล็มจากปลายรากฝอยๆเล็กๆเข้าไป เหมือนซอยผมปานนั้น ควรฉีดพรมน้ำไว้อย่าให้รากแห้ง เดี๋ยวจะเสียศูนย์ ไหนๆเปลี่ยนกระถางแล้วก็จัดการตัดเล็มกิ่งก้านที่ไม่ต้องการออกให้ดูสวยขึ้นเสียเลย

ขันตอนที่1

ขันตอนที่1

 

ขันตอนที่2

ขันตอนที่2

ขันตอนที่3

ขันตอนที่3

ขันตอนที่4

ขันตอนที่4

ขันตอนที่5

ขันตอนที่5

ขันตอนที่6

ขันตอนที่6

เสร็จสมบูรณ์

เสร็จสมบูรณ์

รากบอนไซ