You are here: Home » คู่มือดูแลบอนไซ » วัสดุปลูกที่นิยมใช้สำหรับบอนไซ

วัสดุปลูกที่นิยมใช้สำหรับบอนไซ

วัสดุปลูกที่นิยมใช้สำหรับบอนไซ

จากการที่บอนไซต้องปลูกในกระถางที่เล็กมีดินอยู่จำนวนน้อย  คุณภาพของดินที่ใช้จึงมีความสำคัญอย่างมากเพื่อให้บอนไซเจริญเติบโตได้ดีใกล้เคียงกับการปลูกในธรรมชาติ  ดังที่กล่าวถึงปัจจัยสำคัญต่างๆที่มีต่อการเจริญเติบโตของต้นไม้มาข้างต้นแล้ว  จะเห็นว่าคุณสมบัติของวัสดุปลูกที่ใช้ควรเป็นวัสดุปลูกที่มีคุณสมบัติ

 1. ระบายน้ำได้สะดวก เร็ว
 2. เก็บกักน้ำได้ดี
 3. อากาศสามารถถ่ายเทได้สะดวก

วัสดุที่นิยมใช้เป็นวัสดุปลูกสำหรับนักสร้างบอนไซทั่วโลกมีดังนี้:

วัสดุที่เป็นอนินทรีย์วัตถุ ได้แก่:

 • Akadama เป็นดินสีน้ำตาลแดง มีลักษณะเป็นเม็ดมีรูพรุน มีคุณสมบัติเก็บกักน้ำได้ดี อากาศผ่านได้สะดวก  แต่มีข้อเสียตรงที่ไม่ค่อยมีสารอาหารที่พืชต้องการมากนัก  และเมื่อถูกความชื้นนานๆจะแตกออกเป็นชิ้นเล็กๆได้ง่าย  ดิน Akadama จะมี 3 ขนาด ใหญ่ กลาง และเล็ก  นักสร้างบอนไซมักใช้ดิน Akadama รองก้นกระถาง  ปรกติดิน Akadama จะใช้ผสมร่วมกันกับวัสดุตัวอื่นไม่ใช้ตัวเดียวโดดๆ
 • ทรายหยาบ
 • Perlite เป็นหินภูเขาไฟชนิดหนึ่งที่มีน้ำเป็นองค์ประกอบอยู่ในตัวของมัน เกิดจากหินซิลิกา
 • Pumice เป็นหินภูเขาไฟมีรูพรุน มีคุณสมบัติเก็บกักน้ำได้ดี
 • เม็ดดินเผา มีคุณสมบัติคล้ายกันกับดิน akadama จึงสามารถใช้แทนดิน akadama ได้

วัสดุที่เป็นอินทรียวัตถุ ได้แก่:

 • ดิน Keto เป็นดินท้องนาของญี่ปุ่นดีๆนี่เอง แต่เวลานำมาใช้จะผสมกับวัสดุอื่นๆไปด้วย โดยการผสมกับ peat และเศษ sphagnum moss ลงไปด้วยเพราะ sphagnum moss ช่วยในการเก็บกักน้ำได้ดี  ส่วนใหญ่จะใช้ดิน Keto กับบอนไซรูปแบบเกาะหินหรือใช้ทำขอบถาดเพื่อกันวัสดุด้านใน
 • Peat เป็นซากพืชที่ถูกทับถมกันมาเป็นเวลานาน มีการเน่าเปื่อยเพียงบางส่วน มีลักษณะนุ่มอ่อนยุบตัวง่ายเมื่อถูกแรงกด  ใช้ผสมกับดินเพื่อปรับสภาพดินช่วยเก็บกักน้ำในดิน  Peat ไม่ใช่ปุ๋ยเนื่องจากตัวมันเองยังย่อยสลายไม่หมด  Peat สามารถใช้เป็นเชื้อเพลิงได้อีกด้วย
 • ปุ๋ยคอก มีการใช้บ้างแต่ไม่ค่อยแพร่หลาย

วัสดุปลูกสำหรับบอนไซที่นิยมในประเทศไทย

การเลี้ยงบอนไซในประเทศไทยเรานิยมใช้ดินอยู่ 2 ชนิด ได้แก่

 • ดินขุยไผ่ เป็นดินที่เก็บจากโคนกอไผ่ที่ตายแล้ว ดินตรงกกตอจะเป็นดินที่เกิดจากการย่อยสลายของรากไผ่ที่ตายไป  เป็นดินที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการปลูกพืช  แต่ปัญหาก็คือเป็นดินที่หาได้ยากมาก เพราะเป็นดินที่อยู่ตรงกกตอของไผ่จะเก็บได้ก็ต่อเมื่อไผ่กอนั้นตายลงไป ซึ่งไผ่แต่ละกอจะมีช่วงวงจรชีวิตราว 7-8 ปี  ฉะนั้นจึงเป็นการยากมากที่จะได้ดินประเภทนี้มา  แต่ก็มีดินขุยไผ่ขายอยู่ทั่วไปซึ่งไม่น่าจะเป็นดินขุยไผ่จริงๆ
 • ดินผสมใบก้ามปู เป็นดินผสมระหว่างดินร่วนกับดินที่เกิดจากการย่อยสลายของใบก้ามปู  เหตุที่นิยมใช้ใบก้ามปูก็เนื่องมาจากใบของต้นก้ามปูมีไนโตรเจนถึง 2% เพราะเป็นไม้ในวงศ์เดียวกันกับพืชตระกูลถั่ว

ปัจจุบันเราจะเห็นดินปลูกต้นไม้ที่ขายกันอยู่ทั่วไปข้างถุงมักจะเขียนระบุว่า เป็นดินขุยไผ่บ้าง ดินใบก้ามปูบ้าง  แต่ดินของแท้นั้นมีราคาต้นทุนสูงกว่าดินอย่างอื่นมาก  ฉะนั้นควรเลือกซื้อกับร้านที่ไว้ใจได้ว่าเป็นของแท้  ส่วนใหญ่ไม่ว่าการทำปุ๋ยอินทรีย์หรือการทำดินผสมขายมักจะใช้ดินผสมกับอินทรีย์วัตถุที่ย่อยสลายมาจากกากอ้อยจากโรงน้ำตาลเนื่องจากมีราคาถูก  ดินหรืออินทรีย์วัตถุที่ย่อยสลายมาจากการอ้อยมีข้อเสียตรงที่มีสารอาหารไม่ครบถ้วนเมื่อเทียบกับอินทรีย์วัตถุที่ย่อยสลายมาจากซากพืชหลากหลายประเภท

ที่มาจาก

http://www.bonsaisiam.com/archives/481