You are here: Home » คู่มือดูแลบอนไซ » สูตรดินบอนไซ

สูตรดินบอนไซ

สูตรดินบอนไซ

วันนีมีสูตรสำหรับดินของบอนไซมาฝากดินของบอนไซนั้นจะมีส่วนผสมต่างๆหลายอย่าง

รวมกันใช่ว่าจะเหมือนารปลูกพืชทั่วๆไปเพราะส่วนผสมต่างๆต้องลงพอดี

วัตถุดิบที่เอามาผสมนะครับ
-มะพร้าวสับเต๋าเล็ก
-ใบก้ามปู
-เปลือกถั่ว
-ขี้วัวเก่า
-ขุยมะพร้าว
-อิฐมอญทุบหรือหินภูเขาไฟ
-ดิน
-ความคิดเห็นส่วนตัวนะครับผมว่าน่าผสมยากันเชื้อราเข้าไปด้วยนะครับ
อัตราผสม 1:1
เอามะพร้าวสับรองก้นกระถางหน่อยก้อดีนะครับ จะได้ระบายน้ำได้ดี
เฉพาะโมก อันนี้สูตรของคุณเชนครับ
-ดินท้องร่องสวน
-มะพร้าวสับเยอะๆ
-ขุยมะพร้าว
ของคุณไผ่มีเพิ่มเติมนะครับเฉพาะโมกนะครับ
-มะพร้าวสับ
-ขี้วัวเก่า
-ใบก้ามปู
-ขุยมะพร้าว
ก้อลองปรยุกต์ใช้กันดูนะครับ เท่าที่สังเกตุดูส่วนใหญ่คือเน้นโปร่งระบายน้ำดี ชื้นแต่ไม่แฉะ

สูตรดินบอนไซ

ที่มา

http://www.pantown.com/