You are here: Home » คู่มือดูแลบอนไซ » เทคนิคให้ชวนชมดอกดก

เทคนิคให้ชวนชมดอกดก

ดอกสีชมพูสวยงามเต็มต้น

ดอกสีชมพูสวยงามเต็มต้น

เทคนิคให้ชวนชมดอกดก

การเลี้ยงชวนชมให้ดอกดกและสวยงามนั้น ต้องเลี้ยงกลางแจ้งให้ได้รับแสงแดด 100 เพราะชอบแดดจัด รดน้ำวันละครั้ง การเตรียมดินสำหรับปลูกควรใช้ดินผสมใบก้ามปูหรือดินขุยไผ่ และมะพร้าวสับอย่างละเท่าๆ กันผสมกันให้ทั่ว ใช้มะพร้าวสับรองก้นกระถางก่อนเพื่อการระบายที่ดี แล้วบำรุงด้วยปุ๋ยคอกผสมมะพร้าวสับ อัตรา 2ต่อ1 ใส่หน้าดินเป็นระยะ ๆ

ดอกนี้ก็สวยมากๆ

ดอกนี้ก็สวยมากๆ

การตัดแต่งกิ่งทรงพุ่มเพื่อให้ชวนชมออกดอก เมื่อต้นชวนชมปลูกมาได้สมบูรณ์เต็มที่กิ่งทุกกิ่งอ้วนสมบูรณ์ แข็งแรงถ้าไม่สมบูรณ์ก็ไม่ควรตัดแต่งกิ่ง การตัดแต่งเพื่อให้ออกดอกให้ตัดแต่งกิ่งไปตามรูปทรงของต้นไม้หรือจะ เป็นทรงกลมหรือดอกเห็ดก็ได้ ควรตัดกิ่งทุกกิ่งอย่าให้มียอดเล็กยอดน้อยและใบเหลืออยู่หลังจากตัดแต่งเสร็จก็อด น้ำประมาณ 15-20 วันจะเริ่มเห็นตุ่มดอกโผล่ออกมาจากตากิ่งก็เริ่มให้น้ำปกติเพื่อป้องกันดอกฝ่อและแห้ง แล้วบำรุงด้วยปุ๋ยปุ๋ยกล้วยไม้ออคิดส์-โกลด์ สูตรต้นใบ(เขียว) ฉีดพ่นแล้ว เมื่อแตกใบก็ให้ปุ๋ยกล้วยไม้ออคิดส์-โกลด์ สูตรเร่งดอก ไม่ต้องผสมสารจับใบ สูตรเร่งดอก ฉีดพ่นทุก 15 วัน คุณภาพดอกออกเต็มต้น ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่แต่ละสายพันธุ์  ดอกดกกว่าเดิมแน่นอนครับ

บอกได้คำเดียวว่างามๆ

บอกได้คำเดียวว่างามๆ

นำมาจัดแต่งรวมกัน

นำมาจัดแต่งรวมกัน

เทคนิคให้ชวนชมดอกดก

ที่มาจาก

http://pingchaunchom.wordpress.com/