You are here: Home » ข่าวสารในวงการ » โมกหนูหรือโมกแคระ

โมกหนูหรือโมกแคระ

โมกหนูหรือโมกแคระ

โมกหนูหรือโมกแคระ

โมกหนูหรือโมกแคระ

โมกหนูหรือโมกแคระ

โมกหนูเป็นไม้ยอดนิยมอันดับต้นๆเลยก็ว่าได้ที่นำมาสร้างบอนไซ  จากความโดดเด่นในเรื่องของใบที่เล็กดกแน่น นอกเหนือจากคุณสมบัติอื่นๆที่มีอยู่ของโมกแล้ว  บอนไซโมกหนูส่วนใหญ่จะเป็นบอนไซขนาดเล็ก

โมกหนูน่าจะเกิดจากการกลายพันธุ์ของโมกบ้านมีสองชนิด โมกหนูซ้อนและโมกหนูลา  เป็นไม้ที่โตช้ามาก  ลักษณะทั่วไป, การขยายพันธุ์ และวิธีการปลูกเช่นเดียวกันกับโมกบ้าน  นอกจากนั้นยังมีโมกแคระเวียดนามที่นิยมนำมาสร้างบอนไซ  โมกแคระเวียดนามมีจุดเด่นตรงที่เจริญเติบโตเร็ว แตกกิ่งใบได้ง่าย แต่ก็มีข้อเสียตรงที่กิ่งจะเปราะหักง่าย

http://www.bonsaisiam.com/archives/416