กรมธรรม์ประกัน คืออะไร พร้อมเทคนิคการดูกรมธรรม์ประกันแบบเข้าใจง่าย

เคยรู้ไหมว่ากรมธรรม์ประกันภัยคืออะไร

ในการดำเนินชีวิตแต่ละวันของคนเรานั้นย่อมมีการทำกิจกรรมต่างๆที่แตกต่างกันไปแต่ละคนซึ่งบางทีก็อาจจะเกิดเหตุการณ์ที่เราคาดไม่ถึงได้เช่นอุบัติเหตุหรืออาการเจ็บไข้ไม่สบาย ดังนั้นทางเลือกในการเป็นหลักประกันเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงได้นั่นก็คือกาทำประกันชีวิตนั่นเองซึ่งในปัจจุบันก็มีบริษัทประกันภัยมากมายให้ท่านได้เลือกทำประกัน และสิ่งที่ท่านจะได้ยินอยู่บ่อยๆเกี่ยวกับการทำประกันนั่นก็คือกรมธรรม์ประกันภัยนั่นเองซึ่งบางท่านอาจจะยังสงสัยและไม่เข้าใจว่ากรมธรรม์ประกันชีวิตคืออะไร และในวันนี้เราจะมาหาคำตอบของเนื้อหาสำคัญที่เกี่ยวกับรายละเอียดกรมธรรม์ว่ากรมธรรม์ประกันชีวิตนั่นคืออะไรและได้ตอนไหนรวมถึงใครเป็นผู้ถือและต่ออายุกรมธรรม์ทำได้หรือไม่รวมถึงแนะนำประกันภัยที่มีกรมธรรม์ประกันชีวิตที่น่าสนใจ เพื่อนอกจากที่ท่านจะเข้าใจว่ากรมธรรม์ประกันภัยนั้นคืออะไรแล้วยังสร้างทางเลือกให้ท่านสำหรับการตัดสินใจว่าท่านจะทำประกันกับบริษัทประกันภัยไหนดีอีกด้วย ว่าแล้วเราไปทำความรู้จักกับกรมธรรม์ประกันภัยกันเลย

ตามพระราชบัญญัติประกันภัยระบุนิยามของกรมธรรม์ประกันภัยว่าอย่างไร

ก่อนที่เราจะไปดูกันว่ากรมธรรม์ประกันภัยของบริษัทประกันภัยไหนดีแล้วเรามาทำความเข้าใจเกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันชีวิตกันก่อนว่ากรมธรรม์ประกันชีวิตคืออะไรเพื่อที่ท่านจะได้เข้าใจเกี่ยวกับข้อกฎหมายไปด้วย โดยตามพระราชบัญญัติประกันภัยนั้น ใบกรมธรรม์นั้นคือเอกสารที่ผู้เอาประกันเป็นผู้ถือเพื่อเป็นหลักฐาน โดยก่อนที่จะซื้อประกันนั้น ภายในกรมธรรม์ประกันชีวิตที่ทางบริษัทประกันภัยจะเสนอให้แก่ผู้เอาประกันจะต้องเป็นข้อมูลที่นายทะเบียนได้ให้ความเห็นชอบเอาไว้หากว่าข้อมูลภายในกรมธรรม์ประกันมีความแตกต่างจากที่นายทะเบียนได้เห็นชอบนั้น ผู้เอาประกันสามารถเรียกร้องขอความรับผิดชอบจากบริษัทประกันภัยได้

การเปรียบเทียบกรมธรรม์ประกันแต่ละบริษัทประกันภัย

หากท่านมีความเข้าใจเกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันกันไปแล้วทีนี้เราจะขอแนะนำกรมธรรม์ประกันชีวิตและรายละเอียดกรมธรรม์อย่างคร่าวๆของบริษัทประกันภัยให้ท่านเข้าใจเพื่อเป็นการเปรียบเทียบโดยเริ่มจากกรมธรรม์ทิพยประกันภัยจะเป็นการประกันภัยรถยนต์ โดยจะให้ค่ารักษาพยาบาลเมื่อเกิดอุบัติเหตุให้คนละ 30,000บาท กรณีเสียชีวิตจะมีค่าสินไหม 500,000บาท ในกรณีทุพพลภาพถาวรจะมีค่าสินไหม 300,000บาทสามารถซื้อประกันออนไลน์ได้ ต่อมาคือกรมธรรม์สินมั่นคงประกันภัยจะยกตัวอย่างจากประกันโรคมะเร็งโดยที่กรมธรรม์ประกันชีวิตได้กำหนดไว้ว่าผู้เอาประกันสามารถจะเบิกเงินก้อนเต็มจำนวนเมื่อตรวจทราบว่าตนเป็นมะเร็ง โดยจะมีค่าชดเชยให้ตลอดการรักษา ไม่จำกัดวิธีรักษา มีทุนสำรองให้ในกรณีเสียชีวิต ไม่ต้องตรวจสุขภาพก่อนทำประกัน และกรมธรรม์อาคเนย์ประกันภัยโดยจะยกตัวอย่างกรมธรรม์ประกันจากประกันสุขภาพ โดยรายละเอียดกรมธรรม์ระบุไว้ว่าหากพบตรวจพบ28โรคร้ายจะได้รับเงินชดเชยทันที 200,000บาท มีค่าคุ้มครองชีวิตในกรณีอุบัติเหตุ 100,000บาท มีการเหมาจ่ายผู้ป่วยในสูงสุด 3ล้านบาท ผู้ป่วยนอก 30,000บาท และนี่ก็คือข้อมูลที่เกี่ยวกับการเปรียบเทียบกรมธรรม์ประกันภัยอย่างคร่าวๆหวังว่าท่านคงจะได้ความรู้และตัดสินในทำประกันที่เหมาะแก่ท่าน