View full version: การเพาะเลี้ยงบอนไซ
1
  1. ขอสูตรผสมดินสำหรับปลูก ตะโก กับ หมากเล็กหมากน้อย
  2. ลองดูครับ วิธีปลูกบนก้อนหิน สิ่งที่ต้องเตรียมก็คือ
  3. อยากทราบว่าเพื่อนๆ ท่านใดเคยได้ไม้ดิบเทียนทะเลมาแล้วมีวิธีการเลี้ยงอย่างไร
  4. รบกวนผู้รู้ ช่วยดูต้นสนให้หน่อยครับ
  5. สนมังกรเสียบยอดได้ไหมครับ หรือว่าจะเสียบกิ่งกลางลำต้นได้ไหมครับ
  6. ขอวิธีการเลี้ยงเทียนทะเลให้สวยงามแข็งแรงหน่อยครับ
  7. ทรงบูม ทำยังไงครับ ขอวิธีทำหน่อยครับ
  8. หมากเล็กหมากน้อยมีกี่สายพันธุ์ครับ
  9. เขามีเทคนิคอย่างไรให้รากสามารถแผ่ไปได้กว้างขนาดนั้น และเยอะขนาดนั้น หรือว่าใช