18-75 ปี
ชำระรายปี
สูงสุด 85 ปี

ประกันสุขภาพ aia

แนะนำแบบประกันสุขภาพ aia ออกใหม่ปี 2565 ..เลือกประกันสุขภาพ aia ตัวไหนดี

ประกันสุขภาพ aia แนะนำแบบแผนประกันสุขภาพ aia หมดกังวลโรคที่ประกันสุขภาพไม่คุ้มครอง aia เพราะมีสัญญาเพิ่มเติม ให้ความคุ้มค่าประกันสุขภาพเหมาจ่าย aia เลือกประกันสุขภาพ aia ตัวไหนดีมาดูกันเลย 

ประกันสุขภาพ aia – 20PAY LIFE NON-PAR

20PAY LIFE NON-PAR ผลิตภัณฑ์แผนประกันสุขภาพ aia ที่ได้รับความนิยมสูงสุดของ AIA ตัวนี้จะไม่ใช่ทำประกัน aia สัญญาเพิ่มเติม คือ ตัวเดียวจบ ชำระเบี้ยประกัน 20 ปีแบบไม่มีเงินปันผล คุ้มครองสูงสุดถึงอายุ 99 ปี หนึ่งในประกันสุขภาพ aia พื้นฐาน ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิตรับเงินคืน 100% กรณีมีชีวิตอยู่หลังจากครบกำหนดชำระเบี้ยประกัน AIA จ่ายรับเงินคืน 100% ของจำนวนเงินเอาประกัน ประกันสุขภาพ aia จ่ายรายเดือแบบประกันใช้ลดหย่อนภาษีได้ อายุของผู้เอาประกันประกัน aia สุขภาพตั้งแต่ 1 เดือนสูงสุด 70 ปี 

ประกันสุขภาพ aia – AIA CI CARE

AIA CI CARE สัญญาเพิ่มเติม เอไอเอ ซีไอ แคร์ อีกหนึ่งกลุ่มสัญญาเพิ่มเติมประกันสุขภาพ aia ที่รับความนิยมเพราะจะครอบคลุมความคุ้มครองเรื่องโรคร้าย โดยที่ปกติสัญญาหลักจะไม่มี โรคที่ประกันสุขภาพไม่คุ้มครอง aia  ทำประกัน aia ผลประโยชน์ที่จะได้จากสัญญาเพิ่มเติมจะได้ตั้งแต่การครอบคลุมประกันสุขภาพเหมาจ่าย aia ทุกระยะตั้งแต่การเกิดโรคร้ายตั้งแต่ระดับต้นปานกลางจนถึงระดับรุนแรงรวมทั้งสิ้น 44 โรค แผนประกันสุขภาพ aia ประกันสุขภาพ aia จ่ายรายเดือน จำนวนเงินผ่อนเบี้ยประกันประกัน aia สุขภาพคุ้มค่าเพียงปีละ 1978 ต่อปีสำหรับการคุ้มครองอยู่ที่ 1 ล้านบาท สามารถใช้เบี้ยประกันในการลดหย่อนภาษี วงเงินจ่ายต่อเดือนเบ็ดเสร็จขึ้นอยู่กับสัญญาหลักและสัญญาเพิ่มเติม 

ประกันสุขภาพ aia – AIA H&S EXTRA (คุ้มครองครอบคลุมโควิด-19)

AIA H&S EXTRA (คุ้มครองครอบคลุมโควิด-19) เหมาะสำหรับคนที่มีแผนประกันสุขภาพ aia อยู่แล้วซึ่งแผนประกัน aia สุขภาพฉบับนี้ จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสัญญาเพิ่มเติมในกลุ่มค่ารักษาพยาบาลไม่ว่าจะเป็นความคุ้มครองเกี่ยวกับ covid-19 หรือการเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆก็สามารถขอผลประโยชน์ประกันได้ กรณีที่คุณเลือกประกันสุขภาพ aia สัญญาเพิ่มเติมฉบับนี้ หากทำประกัน aia ไม่มีการเครมประกันจะสามารถรับเงินคืนสูงสุดได้ถึง 28 เปอร์เซ็นต์ เห็นรูปแบบใหม่ของการสร้างมาตรฐานเกี่ยวกับกลุ่มงานประกัน ลักษณะแบบประกันตัวนี้จะไม่ได้เป็นลักษณะเดียวกับประกันสุขภาพเหมาจ่าย aia แต่จะเป็นสัญญาเพิ่มเติมที่เหมาะกับคนที่ต้องการเลือกกลุ่มค่ารักษาพยาบาลที่จากสัญญาต้นฉบับไม่มีโรคที่ประกันสุขภาพไม่คุ้มครอง aia และต้องการคุ้มครองโรคบางอย่างเพิ่มเติม เช่น โควิด 19 ระยะเวลาผ่อนผันการชำระเบี้ยอายุของผู้เอาประกันตั้งแต่ 1 เดือนจนกระทั่งสูงสุด 75 ปี แต่จะมีระยะเวลาความคุ้มครองอายุสูงสุด 85 ปี 

อย่าลืมตรวจแหล่งเงินด่วนนี้


ประกันรถยนต์ธนชาต
ไม่กำหนดอายุ
ไม่กำหนด
ไม่กำหนด

ประกัน fwd
20-65 ปี
100% ของทุนประกัน
สูงสุด 90 ปี

ประกันรถยนต์ชั้น 1 ธนชาต
2-10 ปี
ชำระรายปี
1ปี