16-65 ปี
ชำระเบี้ยรายเดือน
สูงสุด 100 ปี

ประกันสุขภาพวิริยะ

เทียบ 3 แบบประกันสุขภาพวิริยะพื้นฐานตัวเด่น มีเงื่อนไขการประกันภัยและจุดเด่นอย่างไรบ้าง 

ประกันสุขภาพวิริยะออกแบบประกันสุขภาพเหมาจ่ายวิริยะรายปีเลือกตัวไหนดี ซื้อประกันสุขภาพผลประโยชน์ครอบคลุม คุ้มครองทั้งวิริยะประกันสุขภาพ และแผนประกันอุบัติวิริยะ ซึ่งแผนประกันสุขภาพ ครอบคลุมทั้ง IPD และ opd ไม่ต้องมีการสำรองจ่ายล่วงหน้าไม่ปฏิเสธการต่ออายุ แม้มีเคลมมาก่อนแล้ว 

ประกันสุขภาพวิริยะอุ่นใจรักษ์คลาสสิค

อุ่นใจรักษ์คลาสสิคให้ผลประโยชน์แผนประกันสุขภาพแบบประกันสุขภาพเหมาจ่ายวิริยะรายปี ในกลุ่มเครือข่ายโรงพยาบาล BDMS เท่านั้น ประกันสุขภาพวิริยะ bdms นอกจากเรื่องการให้แผนประกันสุขภาพแล้วยังครอบคลุมถึงเรื่องแผนประกันอุบัติเหตุอยู่ในแบบเดียวกันด้วย 

 • การจ่ายเบี้ยเริ่มต้นปีละ 11,904 บาท/ปี
 • แผนประกันสุขภาพ ครอบคลุมทั้ง IPD และ opd
 • วิริยะประกันภัยประกันสุขภาพ ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาลเพิ่มเติม 8,000 บาทต่อปี 
 • จุดเด่นประกันชีวิตสุขภาพ ค่ารักษาพยาบาลโดยจ่ายตามจริง โดยมีค่ารักษาพยาบาลสูงสุดปีละ 800,000 บาท
 • เหมาะกับผู้ทำประกันประกันสุขภาพวิริยะอายุ 31 ถึง 35 ปีเท่านั้น
 • จุดเด่นประกันสุขภาพคือ สมัครได้เลยไม่มีการตรวจสุขภาพก่อนทำประกัน
 • ซื้อประกันสุขภาพ ฉบับนี้สามารถลดหย่อนภาษีจากวิริยะประกันภัยประกันสุขภาพได้สูงสุด25,000 บาท

ตัวอย่างประกันสุขภาพวิริยะเมื่อใช้ในกลุ่มเครือข่ายโรงพยาบาล BDMS เช่น โรงพยาบาลเปาโล กรุงเทพ สมิติเวช บีเอ็นเอช พญาไท เป็นต้น 

ประกันสุขภาพวิริยะวิริยะประกันสุขภาพเปี่ยมใจรักษ์

วิริยะประกันสุขภาพเปี่ยมใจรักษ์ ให้ผลประโยชน์ครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลได้ทันที วิริยะประกันสุขภาพไม่ต้องสำรองจ่ายเป็นรูปแบบ ประกันสุขภาพเหมาจ่ายวิริยะรายปี  (ในขณะที่ประกันวิริยะรถยนต์ต้องจ่ายรายเดือน)

 • การจ่ายเบี้ยเริ่มต้นปีละ 11,172 บาท/ปี 
 • แผนประกันสุขภาพ ครอบคลุมทั้ง IPD และ opd
 • วิริยะประกันภัยประกันสุขภาพ ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาลเพิ่มเติม 4,500 บาทต่อปี 
 • จุดเด่นประกันชีวิตสุขภาพ ค่ารักษาพยาบาลโดยจ่ายตามจริง โดยมีค่ารักษาพยาบาลสูงสุดปีละ 770,000 บาท
 • ค่าห้องพักสูงสุดวันละ 8,000 บาท 
 • เหมาะกับผู้ทำประกันประกันสุขภาพวิริยะอายุ 31 ถึง 35 ปีเท่านั้น
 • จุดเด่นประกันสุขภาพคือ สมัครได้เลยไม่มีการตรวจสุขภาพก่อนทำประกัน 

ประกันสุขภาพวิริยะ – สุขใจรักษ์

ประกันสุขภาพเหมาจ่ายวิริยะที่อาจไม่ค่อยมีใครพูดถึงกันมากนะรูปแบบของแผนประกันสุขภาพจากวิริยะประกันภัย

 • การจ่ายเบี้ยเริ่มต้นปีละ 15,132 บาท
 • แผนประกันสุขภาพ ครอบคลุมทั้ง IPD และ opd
 • วิริยะประกันสุขภาพ ด้วยวงเงินประกันชีวิตสุขภาพคุ้มครองสูงสุด 5 ล้านบาทต่อครั้ง
 • ประกันสุขภาพวิริยะต่ออายุได้ทันทีไม่มีปฏิเสธ โดยจะมีส่วนลดกรณีที่มีประวัติสุขภาพดีไม่มีใครมาก่อน 
 • ผู้เอาประกันได้ตั้งแต่อายุ 15 วันสูงสุด 65 ปี
 • ซื้อประกันสุขภาพออนไลน์ ให้ค่ารักษาผู้ป่วยนอกสูงสุด 1 ครั้งต่อ 1 วันไม่เกิน 30 ครั้งต่อปีด้วยวงเงิน 1,000 / 1,500 / 2,500 บาท

อย่าลืมตรวจแหล่งเงินด่วนนี้


บริษัทไทยประกันชีวิต
ไม่กำหนดอายุ
ไม่กำหนด
ไม่กำหนด

กรุงเทพประกันภัยรถยนต์
2-20 ปี
ชำระรายปี
1ปี

ประกันธนชาต
ไม่กำหนด
ไม่กำหนดอายุ